Czynne codziennie
+48 723 123 844

Przeciwwskazania

Prosimy zapoznać się z listą przeciwwskazań. W przypadku ich wystąpienia rezerwacja zabiegów nie jest możliwa.

  1. Negatywne nastawienie klienta, brak wiary wobec stosowanych zabiegów i kompleksowej metody regeneracji organizmu i samouzdrawiania, co ma negatywny wpływ na świadomość i wolę klienta, obniżając skuteczność zabiegów.
  2. Ciężki stan zdrowia klienta, stan gorączkowy, krwotok, otwarte rany, dekompensacja pracy układów organizmu, niewydolność krążenia stopnia IV, niewydolność nerek stopnia IV, choroby onkologiczne stopnia IV, niewydolność nerek i hemodializa.
  3. Posiadanie chorób zakaźnych przenoszonych w kontakcie bezpośrednim oraz chorób wenerycznych.
  4. Ciężkie choroby somatyczne lub psychiczne (psychoza, psychopatia, schizofrenia).
  5. Palenie, spożycie napojów alkoholowych, zażywanie narkotyków. Są to rzeczy zabronione w obrębie całego terenu przyległego do budynku.

W przypadku występowania jakichkolwiek z wyżej wymienionych przeciwwskazań rezerwacja wizyty nie jest możliwa.

UWAGA!

  • Posiadanie przez klienta w sercu implantów przewodzących prąd, kardiostymulatorów elektrycznych, magnetycznych lub mechanicznych koniecznie wymaga poinformowania o tym w ankiecie podczas dokonywania rezerwacji. W tym przypadku niektóre zabiegi nie są możliwe do zastosowania.
  • Klienci niesamodzielni, wymagający szczególnej opieki, nie będący w stanie samodzielnie się przemieszczać nie są przyjmowane na zabiegi bez opiekunów (opiekunowie również nie mogą mieć żadnych z wymienionych przeciwwskazań).
  • Osoby niepełnoletnie są przyjmowane na zabiegi w ramach pakietu rodzinnego tylko pod opieką rodziców/opiekunów prawnych lub w ramach pakietu szkolnego za zgodą rodziców/opiekunów prawnych.